Podobně jako si lidé pojišťují svůj majetek na různá rizika spojená s jeho existencí a užíváním, měly by významné subjekty či instituce veřejné i státní správy odpovídajícím způsobem chránit svá aktiva.

 

Případné vyřazení důležitých prvků kritické infrastruktury z provozu může mít fatální následky pro zachování funkce společnosti. Jedná se o hodnotu, kterou nelze vyjádřit penězi.

Komerční pojištění na pokrytí ztrát, vyplývající z těchto rizik a hrozeb, není na tyto případy aplikovatelné…

 

Rozhovor o ochraně měkkých cílů před teroristickým útokem

 

O NÁS

Záchranu každého jednoho lidského života nelze vyjádřit peněžním ekvivalentem.

více →

INFRASTRUKTURA

Aby stát mohl zajistit výše uvedené funkce za všech okolností, jak za „normálních“ tak i kritických podmínek...

více →