Aktuální hrozba teroristických útoků, cílených především na „měkkou“ sféru, akceleruje závazek státu pro instituce veřejné moci zajistit ochranu zdraví a životů svých občanů na území členských států EU. Záchranu každého jednoho lidského života nelze vyjádřit peněžním ekvivalentem.

 

IOBK

Institut ochranných betonových konstrukcí využívá celoživotních zkušeností odborníků z bezpečnostní oblasti, vhodně propojuje státní, akademickou a vojenskou sférou s komerčními subjekty, s cílem nabídnout řešení ke zvýšení ochrany, odolnosti a robustnosti důležitých objektů kritické infrastruktury takovým způsobem, aby nebyla demonstrována důležitost tohoto objektu pro své okolí. Současně přichází s prvky ochrany obyvatel na veřejných prostranstvích měst, obcí a municipalit.


„Nespoléhej na to že nepřítel nepřijde, ale spoléhej na svou připravenost.
Nespoléhej na to že nepřítel nezaútočí, ale spoléhej na svou nenapadnutelnost..“
— Sun Tzu, Umění války

NAŠE CÍLE

 • Implementace výsledků analýz v rámci tvorby modulárních systémů pro zvýšení ochrany a zabezpečení kritické infrastruktury.
   
 • Realizace pilotních projektů v rámci instalace návrhových zádržných systémů pro klíčové objekty kritické infrastruktury, včetně zpracování projektu a projektové činnosti.
   
 • Návrhy, ověření a výroba dalších produktů, nutných pro zajištění komplexního řešení zvýšení ochrany obyvatelstva a zabezpečení všech oblastí kritické infrastruktury.
 • Vytvoření základů chybějící evropské legislativy pro oblast kritické infrastruktury na bázi návrhových norem a standardů.
   
 • Implementace této legislativy do právního rámce v rámci České republiky, respektive států V4.
   
 • Participace a poradenství při realizaci odborných studií, zaměřených na analýzu nedostatků v zabezpečení kritické infrastruktury.